Đầu báo khói Hochiki SLV-24N

Trạng thái: Còn hàng